Pale CFA – w jaki sposób są wykorzystywane?

[REKLAMA]

Wykonanie fundamentów głębokich i konstrukcji oporowych wcale nie wymaga prowadzenia mozolnych wykopów – aktualnie najczęściej stosuje się technikę pali CFA. Jakie jest ich dokładne zastosowanie? Jakie są ich główne zalety? Jak wykonuje się pale CFA?

Technika pali CFA jest w użyciu już od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie na placach budów stosuje się jej udoskonaloną wersję, która pozwala na szybkie i sprawne wykonie mocnych fundamentów pod różnego rodzaju konstrukcje.

Czym są pale CFA?

Swoją nazwę pale CFA zawdzięczają angielskiemu Continuous Flight Auger Piles. W języku polskim możemy spotkać się również ze skrótem FSC, co oznacza pale formowane świdrem ciągłym.

Pale CFA to element konstrukcyjny, który używany jest do budowy fundamentów głębokich. Wykorzystuje się wówczas specjalne świdry ciągłe, które wiercą przestrzeń pod fundament, która potem od razu wypełniania jest specjalną mieszanką betonową wtłaczaną w kontrolowanych warunkach. Na koniec w mieszance umieszcza się zbrojenie.

Dzięki takiej technice wykonania pale CFA są wytrzymałe, trwałe, zapewniają optymalną stabilność, a także nie stanowią niedogodności dla okolicy w momencie realizacji – nie powodują wibracji, hałasu. Pale CFA można wykonywać także w różnych gruntach, także w tych trudnych.

Główne zastosowanie pali CFA:

  • ekrany akustyczne – pale umieszczane są wtedy w regularnych odstępach i służą do mocowania na nich reszty elementów konstrukcji
  • obiekty mostowe – pale stosowane są jako fundamenty pod przyczółkami oraz filarami obiektów mostowych
  • konstrukcje oporowe – wykonuje się z nich ściany palowe w konstrukcjach oporowych, między innymi przy drogach, nasypach, nabrzeżach, gdzie należy powstrzymywać parcie gruntu

Gdy wykonywane są pale CFA Staltechnika jest jedną z tych firm, która zapewnia wówczas odpowiedni osprzęt – wiertnice niezbędne do dokonania odwiertów. Aktualnie w całej Polsce spotykane są pale CFA Staltechnika, które zapewniają optymalną efektywność inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu jej niskich kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *