Kiedy warto skorzystać z faktoringu?

[REKLAMA]

Każdy przedsiębiorca, który wykonał swoją pracę w terminie i nie ma do niej zastrzeżeń, liczy na terminową zapłatę od klienta. Niestety, coraz częściej zdarza się, że ta nie wpływa na konto jeszcze długo po upłynięciu terminu płatności. Co zrobić w takiej sytuacji? Swoje pieniądze trzeba oczywiście odzyskać, choćby w drodze procesu sądowego. Można jednak skorzystać z faktoringu, co pozwoli uniknąć zachwianiu płynności finansowej. Czym jest faktoring i kto może skorzystać z takiej usługi?

Czym jest faktoring?

Faktoring to coraz popularniejsza usługa finansowa, która skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców. Skorzystać z niej mogą głównie ci przedsiębiorcy, którzy mają problem z nierzetelnymi klientami. Rozwiązanie to pomaga w utrzymaniu płynności finansowej w sytuacji, kiedy nie chce lub nie może starać się ona o kredyt. W faktoringu specjalizują się instytucje finansowe takie jak banki lub firmy faktoringowe, np. Finiata. Za świadczone usługi pobierają one wynagrodzenie, które najczęściej występuje pod postacią niewielkiej prowizji.

Trzy rodzaje faktoringu

Wyróżniamy kilka rodzajów faktoringu. Głównie na podstawie konsekwencji, jakie powoduje brak płatności ze strony nabywcy. Są to faktoring właściwy, niewłaściwy i mieszany.

Faktoring niewłaściwy jest rozwiązaniem, w którym to instytucji finansowej przysługuje roszczenie faktoranta o zwrot wypłaconych przedsiębiorcy środków z jednoczesną zwrotną cesją wierzytelności. W takiej sytuacji faktor przekazuje firmie faktoringowej fakturę, po czym ta przelewa na jego konto znajdującą się na niej kwotę. Jeśli jednak kontrahent nie opłaci faktury, zwrot środków leży po stronie przedsiębiorcy.

Faktoring właściwy jest przeciwieństwem faktoringu niewłaściwego. Faktor nie ma wówczas prawa żądać od przedsiębiorcy zwrotu niezapłaconych przez kontrahenta środków. Całe ryzyko leży więc tylko i wyłącznie po stronie instytucji faktoringowej.

Elementy obu powyższych rodzajów łączy w sobie faktoring mieszany. W tym przypadku niekiedy faktor ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń od przedsiębiorcy. Dokładnie możliwości ubiegania się o zwrot środków od faktoranta określa umowa faktoringowa. Na ogół jest tak, że faktor nie ma regresu, kiedy dłużnik jest niewypłacalny, a w pozostałych przypadkach już tak.

Kiedy postawić na faktoring?

Pozostaje więc zadać sobie pytanie, kiedy warto postawić na faktoring. Bez wątpienia jest to dobre rozwiązanie w przypadku ryzyka niewypłacalności firmy. Jest to znakomita opcja dla firm, które nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej, a nie mogą wypracować płynności finansowej. Inną sytuacją będzie problem z kontrahentami, którzy celowo uchylają się od spłaty swoich należności w terminie, przez co przedsiębiorca ma problem z własnymi zobowiązaniami. Przy faktoringu przedsiębiorca środki dostaje od faktora, który następnie sam odzyskuje należności od kontrahenta. Nie ulega więc wątpliwości, że faktoring może być opłacalny i z pewnością w wielu sytuacjach to rozwiązanie naprawdę doskonałe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *