Logistyka

Kilka słów o karcie charakterystyki

Karty charakterystyki to specjalistyczne dokumenty, które wystawiają producenci tylko i wyłącznie niebezpiecznych substancji chemicznych. Obowiązek wystawienia takiej karty, a także wykonania dalszych czynności z nią związanych, czyli przekazania jej razem z dostarczaną substancją podmiotom docelowym został […]