Logistyka

Kilka słów o karcie charakterystyki

Karty charakterystyki to specjalistyczne dokumenty, które wystawiają producenci tylko i wyłącznie niebezpiecznych substancji chemicznych. Obowiązek wystawienia takiej karty, a także wykonania dalszych czynności z nią związanych, czyli przekazania jej razem z dostarczaną substancją podmiotom docelowym został […]

Logistyka

Zastosowanie kolektorów danych w logistyce

Zaawansowane rozwiązania technologiczne znacząco usprawniają funkcjonowanie procesów. Urządzenia do automatycznej identyfikacji są teraz niezbędne, aby zapewnić poprawność wykonywanej pracy. Jedną z idealnych propozycji jest kolektor danych, który zapewnia dużo większą automatyzację w logistyce. Ponieważ […]