Kilka słów o karcie charakterystyki

[REKLAMA]

Karty charakterystyki to specjalistyczne dokumenty, które wystawiają producenci tylko i wyłącznie niebezpiecznych substancji chemicznych. Obowiązek wystawienia takiej karty, a także wykonania dalszych czynności z nią związanych, czyli przekazania jej razem z dostarczaną substancją podmiotom docelowym został wniesiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 1907/2008 – w skrócie REACH. To rozporządzenie jest podstawą prawną, która określa, kiedy karta charakterystyki jest niezbędna i co powinna zawierać.

Kto powinien znać karty charakterystyki?

Warto wiedzieć, że każdy z nas jest użytkownikiem substancji chemicznych, również i tych niebezpiecznych. Są to np. środki do dezynfekcji używane w domu. Tutaj wystarczy wskazać na etykiecie opakowania niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania danej substancji. Nie trzeba natomiast sprzedawać środka razem z kartą charakterystyki.

Natomiast w firmach, gdzie stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne, jej producent jest zobowiązany do przekazania karty charakterystyki sprzedawanej substancji. Obowiązkiem użytkowania jest uzyskanie karty od producenta oraz bezwzględne jej stosowanie.

Karta charakterystyki dotyczy substancji niebezpiecznych, które określa się jako surowiec do produkcji oraz substancji niebezpiecznych, które określane są jako czynniki szkodliwe, z którymi styka się pracownik na danym stanowisku pracy.

Co powinna zawierać karta charakterystyki?

Treść karty jest określona w rozporządzeniu REACH. Po pierwsze powinna być aktualizowana. Dzieje się tak, gdy producent zmieni skład substancji niebezpiecznej albo ulegnie zmianie prawo, które dotyczy stosowania chemii. Innym przypadkiem są udokumentowane wyniki badań, które potwierdzają zmianę wiedzy naukowej o danej substancji, co w przełożeniu ma wpływ na ocenę jej bezpieczeństwa. Karta charakterystyki zawiera:

– identyfikację substancji lub preparatu;

– identyfikację danego przedsiębiorstwa;

– określenie zagrożeń;

– skład substancji niebezpiecznej;

– zasady pierwszej pomocy;

– opis postępowania w przypadku pożaru;

– opis postępowania, gdy substancja przedostanie się do środowiska;

– opis postępowania z substancją, jej przechowywanie, magazynowanie;

– opis środków ochrony indywidualnej;

– opis właściwości fizycznych i chemicznych;

– opis stabilności i reaktywności.

Ponadto niezbędne są między innymi wszelkie informacje toksykologiczne, ekologiczne, o transporcie, przepisy prawne, a także dane dotyczące postępowania z odpadami.

Ile kosztuje karta charakterystyki?

Karta jest bezpłatna dla odbiorcy substancji niebezpiecznej. Producent lub dystrybutor substancji niebezpiecznej ma obowiązek dostarczyć taką kartę odbiorcy i to on za jej wykonanie musi zapłacić. Koszt wykonania waha się od 500 zł do 1000 zł. Ceny ustalane są zazwyczaj indywidualnie ze względu na złożoność tematu i zapotrzebowanie – tłumaczenie na język obcy, termin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *