Kultura

Jak sprzedać dzieło sztuki?

Często zdarza się, że po odziedziczeniu np. domu po dziadkach, na strychu znajdujemy zakurzone obrazy, grafiki czy rzeźby. Możemy nawet nie mieć świadomości, że są to cenne dzieła sztuki, które po sprzedaniu mogą nam przynieść całkiem pokaźne zyski. Jak sprzedać […]

Logistyka

Kilka słów o karcie charakterystyki

Karty charakterystyki to specjalistyczne dokumenty, które wystawiają producenci tylko i wyłącznie niebezpiecznych substancji chemicznych. Obowiązek wystawienia takiej karty, a także wykonania dalszych czynności z nią związanych, czyli przekazania jej razem z dostarczaną substancją podmiotom docelowym został […]